Gerberastrasse 2 gerard@rozing.de +497219473096

Bezoek in Gent

…Boven Gent rijst, eenzaam en grijsd
‘t Oud Belfort, zinbeeld van ‘t verleden
Somber en groots, steeds stom en doods
Treurt d’oude held op ‘t Gent van heden…
(Klokke Roeland lied)

Ja je leest het goed, Betty en ik waren  in Gent in België, de geboorte stad van Marloes en waar we in 1977 gewoond hebben. Gerard voor twee dagen vanwege adviseurs werk voor de firma PharmaFluidics. Wie daarover meer weten wil, moet maar hier eens kijken.

Betty had dus veel tijd om Gent weer te verkennen. De impressies volgen onderstaand. Eerst maar twee fotos om de atmosfeer weer te geven.